Groepstherapie

Naast individueel aan jezelf werken, kan je dit ook in groepsverband doen. Veel mensen die niet eerder in therapie zijn geweest, vinden deze vorm eerder bedreigend en eng. Dat is heel begrijpelijk. Niettemin heeft het werken in groep een aantal zeer belangrijke voordelen:

Een veilige haven

Groepstherapie biedt een veilige omgeving om nieuwe inzichten en vaardigheden te ‘oefenen’. In tegenstelling tot individuele therapie kan je in groepstherapie nieuwe vaardigheden uitproberen die je in de buitenwereld niet meer durfde of kon aanwenden: je grenzen aangeven, je gevoelens op een veilige manier delen, leren incasseren, durven boos worden, je schaamte overtreffen en jezelf toch uiten, …

Als therapeut sta ik borg voor de manier waarop de dynamiek van de groep zich ontvouwt. Mijn aandacht gaat naar de wederzijdse betrokkenheid, alsook het mededogen en respect voor elkaar waardoor het klimaat in de groep veilig wordt. Zo kan er openheid, erkenning, herkenning en waardering ontstaan: noodzakelijke brandstof voor het groepsproces.

Een tegenwicht voor eenzaamheid

Groepstherapie is een ideale manier om te merken dat je niet de enige bent die worstelt met problemen of levensvragen. Anderen ontmoeten op dit niveau zorgt voor heel veel steun en verdieping in je traject.

Boost je proces

In groep word je vaak ‘geraakt’ door het proces van anderen. Dat verheldert en versnelt soms je eigen proces. Hierdoor is het  rendement van groepstherapie vaak groter dan in individuele therapie.

Ik bied groepstherapieën aan op aanvraag van huisartsen en hulpverlenende instanties. Soms organiseer ik zelf groepen. Deze worden aangekondigd via mijn blog en de nieuwsbrief.

Er zijn een aantal vormen van groepstherapie die ik aanbied :

  • Thematische groepen met een beperkt aantal sessies (werken rond zelfvertrouwen, begrenzen, trauma, assertiviteit, …)
  • Groeigroepen die een langer verloop kennen en niet thematisch zijn. Hier maakt de groep als het ware de bestemming van de reis uit. Het proces staat centraal.
  • Bewegingsgroepen (zie Bewegings- en danstherapie)

 

Keep It Simperl 11/21/2017 Keep It Simperl