Supervisie

Keep It Simperl zet meer in op supervisie

Keep It Simperl zet meer in op supervisie. Door de jaren op mijn teller, begeleidde ik psychologen – therapeuten in hun werk en hun vragen rond casussen. Ik gaf ook meermaals supervisie aan groepen werkzaam in de hulpverlening. Vanuit mijn lichaams- en ervaringsgerichte therapeutische opleidingen (o.a. dans- en bewegingstherapie, sensorimotorische psychotherapie – Pat Ogden, dansopleidingen, Gestalttherapie, Mindfulness,…) superviseer ik ook dans- en bewegingstherapeuten en coaches.

Toch vond ik het nodig om me met meer precisie te verdiepen in de kunst van het superviseren. Ik ben blij met de opleiding tot integratieve supervisor aan de UA. Door tijd en ruimte te nemen om het superviseren te onderzoeken, ondervond ik dat ook dit een vak apart is. Of zelfs een ambacht, zoals Willy Colin – één van mijn recentste leermeesters – terecht formuleerde. Ik verdiepte en verbreedde mijn bestaande kennis en intuïtieve kunde.

Ik verwelkom collega-therapeuten om samen aan de slag te gaan. Een supervisie-aanbod waarin kwetsbaarheid kan en evenwaardigheid een must is. Supervisie om onszelf als hulpverlener steeds opnieuw in vraag te stellen en bij te sturen. Kortom een plek waar groei centraal staat.

  • individuele supervisie voor gesprekstherapie
  • supervisie voor groepen (hulpverleners – dienstverleners – leerkrachten)
  • supervisie voor dans- en bewegingstherapeuten en coachen
Keep It Simperl 09/22/2023 Keep It Simperl