De oorsprong van je leiderschapsstijl

Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat je, alle trainingen en workshops rond leiderschap ten spijt, steeds opnieuw in dezelfde valkuilen trapt? Dit ligt meer dan waarschijnlijk aan je hechtingsstijl.  Die wordt namelijk getriggerd wanneer je je in een moeilijke situatie bevindt: het nemen van een doorslaggevende beslissing, het aansturen van je medewerkers, de organisatie doorheen een transitie leiden, …

De hechtingsstijl is een belangrijk psychologisch fenomeen dat van invloed is op de wijze waarop mensen in hun werk staan. Er bestaan grofweg drie soorten hechtingsstijlen : de veilige, angstige en vermijdende hechtingsstijl. Deze vorm van je te relateren aan de andere ontwikkelt zich in de vroege kindertijd en zorgt ervoor dat je op jezelf en de anderen leert vertrouwen. Een hechtingsrelatie gaat pas prominent worden wanneer er sprake is van spanningen of wanneer je je onveilig voelt.

De ontwikkelingen in het bedrijfsleven vragen steeds meer om een intensieve samenwerking tussen werknemers en bedrijven onderling. Hechtingsstijlen hebben effect op relaties en het gedrag van mensen in organisaties. Kennis hierover kan bij werknemers, managers en leidinggevenden het begrip over hun reacties in werkrelaties vergroten. Dit begrip kan een bijdrage leveren aan de effectiviteit van teams en organisaties.

In een beknopte uiteenzetting geef ik in deze training duiding over het ontstaan, de ontwikkeling en de gevolgen van hechtingsstijlen op de werkvloer. Tenslotte kaart ik aan hoe je met de verschillende hechtingsstijlen kan omgaan.

Keep It Simperl 11/21/2017 Keep It Simperl