Coaching en counseling voor medewerkers

Individueel

Je personeel is je grootste kapitaal. Weerbaarheid en efficiëntie op peil houden in deze turbulente tijden is geen sinecure. Coaching en counseling kan hiervoor een oplossing bieden.

Wanneer een medewerker worstelt om op zijn normale peil te functioneren, kan de reden intrinsiek bij de job liggen, in zijn persoonlijk leven of liggen aan een combinatie van beide.

In de gesprekken gaan we op zoek naar de knooppunten en impasses maar vooral ook naar de mogelijkheden tot groei. In samenspraak met het bedrijf, de verantwoordelijke(n) en de medewerker leggen we een traject vast.

Om tot een succesvolle samenwerking te komen, gaan we ten opzichte van alle partijen transparant aan de slag gaan.

U kan me inzetten voor:

  • klachten rond stress en burnout
  • verlieservaringen en trauma (op het werk)
  • gedragsproblemen van je medewerker
  • persoonlijke problemen die de professionele efficiëntie belemmeren

Teamcoaching – teambuilding

Een team dat goed draait, is véél meer waard dan de som van de individuele kwaliteiten.

Teamcoaching kan een wezenlijk verschil maken in de dynamiek van een team.

Maar wat maakt het verschil tussen een goed draaiend team, en een team dat met horten en stoten functioneert? Een helder inzicht in ieders meerwaarde voor de groep, respect en begrip voor elkaars verschillen én manieren om ermee om te gaan, staan centraal bij teamcoaching.

Bij teambuilding ligt het accent op de groepscohesie. Of, hoe je met zijn allen eenzelfde doel kan bereiken. Hier ligt het accent eerder op het bereiken van het doel dan op het ontrafelen van de verschillende dynamieken en hoe ze op elkaar inspelen.

De methode die ik hiervoor gebruik is een bewegingsworkshop. Hierin word je als individuele medewerker sowieso uit je comfortzone gehaald. Welke effecten dit op je heeft en hoe je hiermee omgaat, is het orgelpunt van de coaching en de teambuilding.

Een coach van buitenaf kijkt met een frisse blik naar het team en kent eventuele historieken niet. Hij is onafhankelijk en onbevooroordeeld. Dat geeft een erg waardevol voordeel.

Keep It Simperl 11/21/2017 Keep It Simperl