Bewegings- en danstherapie

Bewegings- en danstherapie zijn ervaringsgerichte én lichaamsgerichte vormen van therapie. Door deze vorm van therapie krijg je een directe lijfelijke beleving van je huidige en oude ervaringen.

The body says what words cannot – Martha Graham

Vaak wordt er in de literatuur benadrukt hoe danstherapie de emotionele, cognitieve, sociale en fysieke processen van een individu weet te integreren. In deze zin is het een krachtige, en vooral eerlijke vorm van therapie. De gewaarwordingen die er tijdens deze sessies ontstaan zijn immers helemaal de jouwe en deze integreren zich in jouw lichaam. Nieuwe betekenissen ontstaan op deze uiterst markante en nonverbale manier.

Danstherapie is een geschikte therapie voor de behandeling van een waaier aan klachten en problematieken : onzekerheid, lichamelijke klachten, depressieve klachten, stress en burn-out, grenzenproblematiek, relatieproblemen, trauma, posttraumatische stress stoornis en rouwverwerking.

In deze vorm van therapie ga je nieuwe ervaringen aan in de vorm van beweging die jij je eigen maakt en vervolgens integreert. Deze integratie zet neurologische, hormonale, en emotionele processen in beweging die jouw ervarings- en gevoelswereld herstructureert en ten goede komt.

Ik maak gebruik van verschillende technieken en methoden via beweging, dans, en spel. In de sessies leer je ervaren en duiden wat er doorheen de oefeningen en beweging in je lichaam gebeurt. Ik leer je gaandeweg aan hoe dit zich koppelt aan jouw emoties, je gevoel en cognities hier rond. Het ervaren in het ‘hier en nu’, het accepteren, uiten en zo nodig verwerken, werkt helend.

Het is nooit de bedoeling binnen danstherapie een perfecte danspas neer te zetten. De nadruk ligt op jouw proces en zo mogelijk op dat van de groep. Zo bekeken, is danstherapie geschikt voor iedereen.

Ik geef danstherapie in groep. Er heeft minimaal één workshop van 2 à 3 halve dagen per semester plaats.

Keep It Simperl 01/14/2018 Keep It Simperl