Stress, burn-out, bore-out en depressie

Burn-out uit zich in het ontbreken van energie, een gevoel van onbekwaamheid om de job uit te voeren en een afstandelijke tot cynische attitude ten opzicht van je job en anderen. Depressie is in tegenstelling tot burn-out geen stoornis in de energie maar een stemmingsstoornis. Depressie spreidt zich als een olievlek over alle terreinen van het leven uit daar waar een burn-out zich enkel manifesteert waar de energie ‘op’ is, en dat is meestal het werk. Bij een burn-out is het dus meestal wel mogelijk om nog te genieten of warm te lopen voor bepaalde dingen in het leven. Bij depressie niet.

Tegenwoordig spreekt men ook vaak van een bore-out. Hoewel de symptomen van een bore-out hetzelfde zijn als bij een burn-out, is het toch belangrijk een onderscheid te maken. Beiden zijn gekoppeld aan stress, maar de aanleidingen zijn anders. Bij bore-out ligt de oorzaak niet aan overbelasting maar aan ‘onderbelasting’. Er is geen evenwicht tussen wat je kan (je potentieel) en wat er van je wordt verwacht. De aanpak van een bore-out ligt dus anders dan bij een burn-out.

In deze training ga ik in op wat stress, burn-out, bore-out, en depressie definieert, wat het onderscheid tussen de verschillende topics is, hoe je signalen kan detecteren om erger te voorkomen en hoe je ermee kan omgaan.

Keep It Simperl 11/21/2017 Keep It Simperl