Emerald Coaching voor leidinggevenden

Keep It Simperl Emerald Coaching voor leidinggevenden

Emerald coaching
De smaragd als symbool voor bevlogen leiderschap

Een smaragd-edelsteen is in veel culturen het symbool voor macht en regeneratie : het steeds terugkerende groen na de winter. Hij belichaamt de kracht en wijsheid om doorheen de kennis van je mindere kanten steeds opnieuw tot groei en dus tot wijsheid te komen.

Individueel

Als leidinggevende bevind je je vaak in een eenzame positie.

Ieder mens heeft nood aan een persoonlijk klankbord. Dat is voor leidinggevenden niet anders en zelfs broodnodig. Reflectie biedt perspectief en de mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken. In de gesprekken boor ik je capaciteiten aan om je prestatieniveau op punt te stellen, je te verheffen en je hierin krachtig te positioneren. Dit biedt je voer voor innovatie, het geeft je veerkracht en vooral strategisch inzicht in je werkzaamheden. Het opent de deur naar authentiek leiderschap en dat is de enige soort die duurzaam is.

Authentiek leiderschap

Een authentiek leider is iemand die inzicht heeft in zijn eigen sterktes en zwaktes en zijn impact op anderen. Hij poogt openlijk te communiceren door zijn visie en gedachten en gevoelens hierover te verwoorden. Tevens neemt hij beslissingen op basis van een objectieve analyse in combinatie met de normen en waarden waarvoor hij staat en die hij in zijn bedrijf uitdraagt.

In de gesprekken maken we een ‘blauwdruk’ van je functioneren. Je bekijkt je eigen aandeel in de relationele interactie met je personeel: hoe is het gesteld met de zorg voor jezelf, voordat je jouw team of medewerkers motiveert om een project tot een goed einde te brengen? Hoe schep je vertrouwen? Wat gebeurt er met jou, als leidinggevende, wanneer je hen doorheen een moeilijk traject moet loodsen?

Deze en vele andere vragen beantwoorden we in de coaching. Samen met jou ga ik terug naar je basis en bekijken we hoe jouw verhaal je maakt tot de leider die je vandaag bent en wat er nodig is om je tot authentiek leiderschap te brengen.

Peergroups voor leidinggevenden

Onder professionele begeleiding praten met gelijkgestemden van binnen of van buiten het bedrijf, geeft solidariteit, innovatie en support. Het is niet moeilijk om tot kruisbestuiving te komen, als je verschillende leiderschapsstijlen samenbrengt. We creëren een denktank waarin verschillen én overeenkomsten een voedingsbodem en bedding vormen tot bezield leiderschap.

Keep It Simperl 11/25/2017 Keep It Simperl