Keep It Simperl

Keep It Simperl

Keep it Simperl staat voor:
Werken met mensen vanuit een aantal basisgegevens

 

Je hechtingstijl

Problemen kan je verklaren door je hechtingstijl. Meestal zal je ze niet herkennen als een hechtingsproblematiek, maar doen ze zich voor als :

  • ik wil kost wat kost controle houden
  • ik kan weinig of geen kritiek verdragen en voel me heel snel beledigd of afgewezen
  • ik heb moeite met overzicht
  • ik kan me moeilijk binden of engageren in mijn werk- of privéleven
  • ik word makkelijk en disproportioneel boos
  • ik heb een slecht zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
  • Ik ben angstig en dat knaagt op de achtergrond

Je kan deze gedragingen bekijken als strategieën om te overleven. Ze zijn bedoeld om momenten van onveiligheid te counteren. In de coachings en therapieën ga ik hier aandachtig op in. Ik leg je uit hoe dit in mekaar zit en ik ga vooral samen met jou aan de slag om voldoende veiligheid binnenin jezelf te creëren.

‘Aan den lijve ondervinden’

Mijn begeleidingen zijn doorspekt van een ervaringsgerichte en procesmatige aanpak. Via inzichtgevende gesprekken en het aanpakken van ervaringen die op je voorgrond zitten, versterk ik de afstemming op jezelf. Ik laat je voelen wat er met je gebeurt, en probeer doorheen wat er zich hier en nu in het gesprek of de sessie voltrekt, aan te reiken hoe je met gevoelens en disfunctionele gedachten kan omgaan. Je lichaam is hierin een prima kompas. Het is drager van informatie die nog niet onder woorden is gebracht. Informatie rond onze ervaringen wordt namelijk eerst in het lichaam verwerkt, gedecodeerd en gecommuniceerd via lijfelijke gewaarwordingen of lichaamssignalen. Dit proces voltrekt zich voor het brein deze informatie opneemt en mentaal bewustzijn kan creëren. Ervaringen schrijven zich als het ware in ons lichaam. Zo vormt ons lijf een onschatbare bron van informatie. En toch nemen we het meestal niet serieus. We geven vaak te weinig aandacht aan onze lichamelijke gewaarwordingen.

Via technieken als focussing, mindfulness, Gestalttherapie en dans- en bewegingstherapie leer ik je waarnemen wat je lichaam vertelt en je gewaarwordingen te hanteren in een constructief en herstructurerend proces.

We zijn niet perfect

Perfectie is een boeiend thema voor een therapeutische sessie of een coaching. Want : wat is perfectie voor jou? Het antwoord op deze vraag kan merkbaar verschillen van het antwoord van je naasten of je collega’s. Hoe komt het dat we hierin zo verschillen van elkaar en hoe zit dat voor jou in mekaar? Deze vragen brengen een exploratieproces te weeg dat je bij je basis brengt : het vertrouwen dat je in je eigen ‘ervaren’ hebt en dat je zelfvertrouwen vormt, alsook bij de normen en waarden die je hebt geïntegreerd. Zo krijg je inzicht of je vooral op jouw innerlijke ‘locus of control’ navigeert of dat jij je vooral richt op een externe te behalen norm.

Out of the box

Een grondige kennis van jezelf, je verhaal en historiek houdt je op spoor. Dit veronderstelt een grote capaciteit tot aanvaarden. Je hebt het immers te doen met die dingen die jou gegeven zijn in je leven. Dat kan een fijne jeugd, een warme familie, fantastische talenten en tonnen geluk zijn. Het kan ook helemaal anders zitten, of zelfs helemaal niet meezitten aan de start waardoor je met vertraging of zelfs met een handicap aanvangt. En toch …

Aanvaarding is één aspect. Loslaten zo mogelijk een ander. Het leren loslaten van opvattingen en aannames waarvan we ons soms niet bewust zijn, is een krachtig gegeven om in het leven en werk te staan. Dit is wat ‘thinking out of the box’ in wezen behelst: het verzaken aan hoe je je het in deze of gene had voorgesteld. Een ander perspectief durven opzoeken en ondertussen exploreren of dit bij jou, je bedrijf, je relatie of je familie past, is heel heilzaam. In actie treden als resultaat van deze exploratie is zelfs geen must. De ruimte in jezelf creëren om op zoek te gaan en je af te vragen waarbij jij gedijt is het belangrijkste.

Keep It Simperl 11/19/2017 Keep It Simperl