Coaching

Keep it Simperl
Coaching op de werkvloer
voor leidinggevenden en werknemers

 

Keep it Simperl coachingstrajecten bieden een effectieve en efficiënte oplossing om de motivatie, inzetbaarheid en weerbaarheid van jou en je medewerkers aan te spreken en te optimaliseren. In deze optiek komt iedereen in aanmerking voor coaching.

Met coaching wordt er steevast een proces ingezet. Net zoals je in het beheer van een bedrijf tracht de juiste middelen in te zetten, loodst de coach medewerkers naar een niveau van optimaal functioneren binnen het bedrijf. Hoewel ik als coach vaak dicht bij het innerlijk functioneren van de coachee kom, is coaching geen therapie. Bij coaching in een bedrijfscontext gaat het veeleer over een ontwikkelingstraject van de medewerker of leidinggevende om een gepaste output te verkrijgen.

Coaching kan natuurlijk intern in het bedrijf gebeuren. Dat is vooral aangewezen wanneer het gaat over het bijstellen en optimaliseren van verbeterpunten op werkvlak zoals vaardigheden of vereiste prestaties.

Een externe coach zet je in wanneer je als bedrijf kiest om te werken aan de ontwikkeling van je medewerkers en organisatie. Dit vergt een vertrouwensvolle aanpak zodat zaken waarmee men niet te koop loopt ook ruimte en gehoor krijgen en vooral opgenomen worden in het proces. Dit vormt meteen het grote voordeel van het inzetten van een externe coach : de coachee kan voluit gaan en dus nieuwe manieren zoeken en vinden om zich op de werkvloer te positioneren.

Als externe coach leg ik de nadruk veeleer op het verzilveren van de aanwezige talenten in plaats van te werken aan verbeterpunten.

Keep It Simperl 11/18/2017 Keep It Simperl